Det får man göra på de flesta ställen även om undantag finns. I nyheterna kan man ibland läsa om bussförare som gör annat medan de kör, och därför ibland vållar olyckor. Arbetsgivare har rätt att bestämma vad arbetstagarna får och inte får göra på arbetstid. Då läsning av en tidning kräver en del koncentration kan det leda till att man för tillfället försummar saker som att hålla koll på trafiken. Man kan alltså bli straffad för att ha orsakat olyckor genom att göra annat, även om tidningen kan bytas ut till en mobil eller en frukt.

Läsa tidningar i offentligt utrymme

Det är tillåtet att läsa tidningar i offentliga utrymmen såsom i bussar, på tåg eller i väntsalar. På grund av ordningsregler kan olika aktörer bestämma att tidningar inte får lämnas kvar på sätena eller på andra ställen. En blöt tidning kan man exempelvis halka på och göra sig illa vid fallet. Man kan alltså inte bli dömd för att ha lämnat en tidning, man kan dock bli dömd för att ha orsakat en olycka eller liknande situation genom att lämna kvar tidningen.

Spridning av tidningar

Det är inte tillåtet att sprida en kommersiell tidning genom att låta trycka upp sin egen kopia i flertalet exemplar och ta betalt för dem. Det görs dock väldigt sällan numera då de flesta tidningar har digitala versioner, vilket gör att folk istället sprider ut dem via torrents eller filer mellan varandra. Det är också olagligt. Det här beror på att tidningarna då förlorar intäkter eftersom folk istället betalar mindre till en privatperson för att få samma tillgång till materialet. Ett undantag är gratismaterial, det är tillåtet att sprida så länge man uppger vem som skrivit vad.

galore