Om du vill göra en tidning i pappersform så måste du etablera en kontakt med ett valfri tryckeri. Så kallade tryckerier kan man leta upp var man än önskar genom en snabb sökning via en sökmotor.

Vad gör ett tryckeri?

När man färdigställt en urkund med bifogade bilder och så vidare ska den skickas till tryckeriet. Beroende på vilken upplaga du tänker dig (alltså hur många exemplar som ska utfärdas av tidningen) så tar tryckeriet och trycker upp den angivna mängden exemplar.

Hur färdas tidningarna från tryckeriet till försäljningsställena?

Oftast sker det med lastbilar som är betalda av tidningsförlaget. Branschen omsätter således många länkar i kedjan, och brister en länk så fungerar inte de andra och vice versa. Om tidningarna ska till prenumeranter så plastas de in där eller trycks med namn och adress ovanpå dem för att brevbäraren ska veta vilka hushåll som har prenumerationer.

Prenumeranten är friskriven från ansvar som uppkommer när det visar sig att tidningen inte kommit fram. Tidningsförlagen ber därför alltid om att tryckeriet ska trycka restexemplar som kan utgå till de prenumeranter som saknar tidning. På så sätt kan alla parter bli nöjda.

galore