Frågan kan tyckas enkel att besvara men för att tillverka en tidning måste man så klart ha en hel del material att tillgå när det krävs. Den här texten tar upp vad som krävs och varför det krävs samt alternativ till de uppradade kriterierna.

Ett kontor

Man kan läsa om många kända författares kontor eller vad man nu kallar lokalen där man arbetar. På engelska heter kontor office, vilket det finns en tv-serie som är döpt till. Från den och många andra filmiska miljöer kan man hämta inspiration. Det finns även de som skriver ute, men det är inte särskilt praktiskt i Sverige där vädret är så pass omväxlande från timme till timme. Risken är att pappret eller datorn försämras eller rentav förstörs av vädrets makter.

Datorer, skrivblock

För att skriva en digital tidning måste man naturligtvis ha tillgång till en solid och välfungerande dator som svarar på dina snabba fingrars kommandon. Man kan välja att använda en befintlig server och en bloggtjänst eller liknande sak. Det finns även exempel på tidningar som har sina egna hemsidor där deras programmerare och webbdesigners skapat en presentabel och överskådlig hemsida. De som gillar old school kan förstås skriva direkt på skrivblock för att sedan skicka in manuset till tryckerier med bifogade bilder. Det är dock inte att föredra i dessa dagar då tryckerier jobbar som effektivast när all text är maskinskriven och inte behöver avkodas från någon anställd på tryckeriet. Med en datorskriven text slipper man all oläslig handstil.

Belysning, inredning, design

Det är viktigt att känna sig som hemma när man skriver på en redaktion eller ett tidningsförlag. Genom att de anställda mår bra så blir förmodligen texten bra också. Särskilt i Norrland är det viktigt att lokalerna är upplysta ordentligt under vinterhalvåret då man lätt blir trött av det allenarådande mörker som omsluter en från gryning till skymning. Det har satts in ljusrum i Umeå på skolor vilket visat sig ha bra effekt för elevers koncentration och engagemang. När man har gynnsamma förutsättningar så presterar man bra helt enkelt.

Goda kollegor

Det är fullt möjligt att på egen hand åstadkomma en tidning, men det behöver inte alltid vara det mest optimala. Många gånger kan det vara bra att bolla idéer och tankar med varandra så att texterna blir fulländade. Dessutom kan man hjälpas åt att korrekturläsa varandras texter. Man får också en social gemenskap som inte är att förringa.

galore