De flesta tidningar man ser i tidningsståndet om vetenskap är så kallade populärvetenskapliga tidningar. Vad är då en populärvetenskaplig tidning?

Populärvetenskap

Somliga tolkar populärvetenskap som ord för en beskrivning av vetenskap som förenklats för allmänhetens ögon. Den stora fördelen är att en vetenskaplig rapport då kan få mindre abstrakta termer och lättolkade skisser istället för information som kräver utbildning för att kunna tolkas. Nackdelen är att skribenten kan välja ut de bitar i rapporten som vederbörande anser viktigast eller mest sensationella, vilket gör att folk blir intresserade av att köpa tidningen.

Olika populärvetenskapliga tidningar

Science, Allt om Vetenskap (AoV), Illustrerad Vetenskap (Illvet), Råd och Rön (R&R) och Forskning och Framsteg (FoF) är alla exempel på populärvetenskapliga tidningar som går att hitta i såväl matvarubutiker som i tidningskiosker.

Varför läser man inte rapporterna direkt?

Det har man rätt att göra om rapporterna publiceras av universitet som de jure är myndigheter. Det räknas alltså som offentliga handlingar och ska lämnas ut oavsett vem du är eller vad du kan tänkas göra med dem. Det släpps dagligen massvis med publikationer som inte alltid är särskilt revolutionerande, oftast handlar det om att man gör småupptäckter som för allmänheten inte är särskilt uppseendeväckande. Då kan det vara bra att få en samlad vetenskapstidning i handen.

galore