Det finns många brottmål som handlat om skribenter som skrivit saker som inte tagits emot särskilt väl av läsarna eller dem som det handlar om. En som kan skriva under på det här påståendet är Mikael Persbrandt vs. Expressen, vilka hade en fejd över att Persbrandt utmålats som alkoholist och intagen på ett behandlingshem, vilket i efterhand kunnat anses vara fabricerat.

Det finns självklart också exempel på när tidningar hindrats i sin yrkesutövning, såsom redaktionen för karikatyrtidningen Charlie Hebdo i Paris i och med attentatet mot dem. Rent generellt så har hoten mot journalister ökat och inte minst när det gäller kontroversiella ämnen som invandring, droger, vapen, och annat.

Lagarna är också ganska förlegade, vi lever i ett digitalt samhälle med lagar från flera årtionden tillbaka. Det är inte konstigt att det uppstår konflikter och inte minst frågor om vad man får och inte får göra, vad man bör och inte bör göra. Tidningsdöden är ett faktum och för att överleva så börjar tidningarna gå allt mer mot den digitala världen där nyheter kommer upp på ens mobil- eller datorskärm. Tidningarna får också intäkter av annonsörer som vill synas på deras hemsidor.

galore