När man väl har bestämt sig för ett uppslag eller ett spår att spinna vidare på så måste man veta hur man ska gå tillväga för att realisera idén.

Tankar

När man får idéer så har man ofta tänkt på en sak eller ett argument och därefter fört fram för- och nackdelar med respektive alternativ.

Vanliga frågor en journalist eller en skribent kan ställa sig själv är:

  • Är idén unik eller finns det redan artiklar som behandlar samma ämne eller företeelse?
  • Ska artikeln vara vinklad eller objektiv?
  • Ska jag få med så många perspektiv som möjligt eller ska jag fokusera på några åt gången?

Genom att ställa sig själv dessa frågor och några fler kan man komma underfund med om artikeln är läsvärd och kan attrahera läsare med tanke på nyhetsstoffet eller det unika materialet som finns att tillgå. Gör man inte detta kan läsare uppleva att artiklar går i rundgång och att materialet som presenteras inte är särskilt revolutionerande eller nytänkande. Fråga dig därför alltid om du själv som utomstående läsare skulle tycka att texten var intressant och lärorik.

Hur man hittar folk att intervjua

Intervjuer är ett utmärkt sätt för en tidning att locka läsare. Läsaren kommer nämligen väldigt nära intervjuobjektet på så vis. Man kan skriva en notis om att man söker efter någon ur en viss grupp eller kategori att intervjua, eller på egen hand söka upp personen via mejl eller telefon. Det är lagligt för ett intervjuobjekt att be om att få vara anonym, det är exempelvis vanligt att icke offentliga personer blir intervjuade och vänder ryggen mot kameran när fotografier tas.

Genom att intervjua människor kan tidningen få en bra bas att stå på, speciellt om intervjun är bandad via ljud eller bild så att människor på tidningars hemsida kan se den intervjuade tala om ämnet. Det blir på så sätt mer genuint och framförallt blir det mer personligt i och med att läsaren nästan kommer i direktkontakt med den intervjuade.

Bra kameror och ljudupptagning gör susen

För att tidningen ska se professionell ut är det viktigt att använda ordentliga systemkameror när bilder tas. Att publicera en suddig bild kan accepteras men artikeln blir tyvärr inte lika trovärdig då eftersom man som läsare vill få ett bra helhetsintryck allt som oftast.

galore