Tidningar är en betydelsefull del i ett demokratiskt samhälle. Det finns många olika slags tidningar, men den gemensamma nämnaren är att det är en publikation som ges ut regelbundet. Tidningar förmedlar nyheter men ger även avkoppling och underhållning. Dagstidningarna skriver om nyheter och fördjupar och förklarar sammanhang och delas upp i morgon- och kvällstidningar. Lokaltidningarna skriver om det som händer i området där du bor. Det finns flera organisationer som vill främja tryck- och yttrandefriheten och ge etiska regler för pressen. Några exempel är Medieombudsmannen, tidigare Pressombudsmannen, dit du kan vända dig som privatperson om du anser sig blivit kränkt av något som publicerats, Publicistklubben som är en ideell organisation som ordnar debatter och utfrågningar och Tidningsutgivarna som bevakar och ger etiska råd i mediebranschen och är remissinstans i tryck- och yttrandefrihetsfrågor. Yrkes- och fackförbundet Journalistförbundet företräder journalisternas intressen och verkar för en god journalistetik.

Tidningar för alla intressen

Förutom nyhetstidningar ges det ut tidskrifter och magasin för alla möjliga intresseområden. Det finns fack- och populärvetenskapliga tidskrifter och branschtidningar för olika yrkesgrupper. För lärarna kan det till exempel vara intressant att läsa om läxhjälpsföretaget My Academy som erbjuder mattehjälp för bättre studieresultat. Sedan finns det specialtidningar för vilket intresse man än har, med hundar, golf, cykling, båtar, matlagning, skönhet och hälsa som bara några exempel. Veckotidningar erbjuder förströelse med bland annat intressanta reportage, korsord och recept. Ja, vad du än är intresserad av finns det en tidning som passar just dig!

galore