Som ägare av en tidning är det viktigt att jobba med marknadsföringen av den. Hela verksamheten går ju ut på att folk ska vilja läsa tidningen och betala för den. Annars kommer det bli väldigt svårt att få tidningen att överleva och generera en inkomst åt dem som jobbar med den. Det finns olika sätt man kan gå tillväga för att få fler läsare, bland annat genom riktad marknadsföring.

Använd riktad marknadsföring för tidningen

Många företag använder sig idag av riktad marknadsföring för att nå ut till kunder. Det sker oftast med hjälp av så kallade marketing automation tools för datorer och telefoner och några exempel på det kan vara mejl eller sms som skickas ut automatiskt till olika personer som en form av bete. Men det gäller att göra den typen av marknadsföring på rätt sätt för att den ska vara effektiv, eftersom den trots allt är opersonlig. Det gäller att marknadsföra saker som kan få ett stort intresse hos mottagarna. Det kan därför vara bra att variera målgrupperna mellan varje utskick samt variera sakerna som man marknadsför, så att det påverkar fler människor och i större utsträckning. Då är chansen större att man får napp.

När det kommer till just en tidning kan en riktad marknadsföring som skickar ut automatiska meddelanden innehålla nyheter om olika ämnen. Ena dagen kanske nyheten handlar om pension, andra dagen kanske nyheten handlar om sport. Om tidningen innehåller många olika ämnen kan man gärna anpassa marknadsföringen efter det. Se till att få med så många nischer som möjligt.

Satsa mer på marknadsföring under uppstarten av tidningen så att det kommer in pengar relativt snabbt. Dock är det bra att regelbundet syssla med någon form av marknadsföring för att hela tiden vara aktiv när det kommer till att nå ut till nya kunder. När man väl har en stadig kundkrets blir det lättare att planera tidningens framtid.

Prioritera rätt

Som med så många andra företag kan det vara svårt att få budgeten att gå ihop. Att budgetera för marknadsföring är viktigt, därför gäller det att prioritera rätt. Några sätt som tidningen kan spara pengar på är genom att låta dem som jobbar med tidningen jobba hemma tills att tidningen har blivit tillräckligt etablerad. Då slipper man dyra utgifter för lokaler och kan istället lägga mer pengar på just marknadsföring. Ett annat sätt att spara pengar är genom att använda sig av många annonser och samarbetspartners. Lokala företag brukar vilja annonsera i lokala tidningar, vilket kan vara en bra inkomstkälla för tidningen.

galore