För att kunna läsa en papperstidning så måste man invänta en viss process. Det börjar med att träd huggs ner och blir till så kallad pappersmassa genom att skogsbolagen avsätter en viss mängd virke eller träd till pappersmassebruken.

Vad är pappersmassa?

Pappersmassa är den gryniga massan som föregår det färdiga pappret. Pappersmassan utvinns ur träet genom en process som har ett visst antal steg.

Vitt eller brunt papper

Tidningar kan vara antingen bruna eller vita, varav det senare är mest förekommande idag. Pulp fiction är idag främst känd som en mycket prisbelönt film i regi av Quentin Tarantino, men under 30-50-talet betecknade det ett slags papper som var billigt att framställa men var av dålig kvalitet. Själva materialet kan också skilja sig åt från tidning till tidning. Det papper som används i vanliga dagstidningar, tillika nyhetstidningar, är vikbart men inte särskilt ömtåligt. Det är lätt att få trycksvärta på fingrarna när man läser sådana tidningar, varför många slickar sina fingertoppar lätt innan de vänder blad.

Materialet som finns i prenumerationstidningar har ofta lite finare papper där ingen trycksvärta finns. Nackdelen med dem är att de svårligen viks utan istället lämpar sig för att rulla ihop om man vill ställa bort dem.

Är processen miljövänlig?

Det bästa för miljön är så klart om man läser sin tidning online, men det är inget man behöver lägga så stor vikt vid i Sverige. Bara man återvinner tidningen i ett papperskärl så har man gjort miljön en stor tjänst. Processen som pågår när träd huggs och anländer till pappersbruket är reglerad i lag och ska följa de miljöregler och utföra de åtgärder som myndigheter kräver.

Det pågår forskning om att odla papper för att försöka bevara skog, men tidningskommersen är inte det allvarligaste hotet mot skogen utan det är snarare miljökatastrofer som stormen Gudrun 2005 samt skövling av skog för att bygga bostäder eller för liknande ändamål.

Kan man följa processen på något sätt?

Då allemansrätten råder i Sverige har du rätt att bevaka nedfällningen på behörigt avstånd. Du får alltså inte vara så nära att du stör skogshuggarnas arbete eller själv kan bli skadad genom att få nedfällt virke på dig.

Själva framställningen av råvara till pappersmassa kan man följa via dokumentärer eller se bildspel på. Att gå in i en privatägd pappersmassafabrik får man inte göra utan tillstånd från fabriken och med korrekt skyddsutrustning på. Samma princip tillämpas på besök hos tryckerier.

Att dela ut tidningen får du inte göra om du inte är anställd av ett tidningsbudsföretag eller posten. Det beror på att avtalen är upphandlade och det då räknas som svartarbete att göra det oavsett om du får betalt eller inte. Du får dock dela ut dina egna tidningar, exempelvis studentkårstidningar.

galore