GDPR står för “The General Data Protection Regulation”, vilket enkelt översatt blir Dataskyddsförordningen. I och med den här bestämmelsen kan privatpersoner enklare begära att få alla uppgifter raderade. Det här medför att alla företag som av någon anledning samlar in personuppgifter ska informera om detta och vad uppgifterna ska användas till och var de hamnar.

Vilken betydelse har GDPR för tidningsbranschen?

Du som prenumererar på en tidning eller skriver kommentarer med ett användarkonto på respektive tidnings hemsida kan ha stor nytta av bestämmelsen. Om du efter att ha avslutat en prenumeration vill slippa få samtal från telefonförsäljare som vill försöka övertala dig att börja prenumerera igen så kan du be tidningen att ta bort dina uppgifter ur systemet. Det ska göras skyndsamt och utan frågor om vad som föranleder det.

Varför kom GDPR till?

GDPR kom till för att få enhetliga regler som gäller i samtliga EU-länder. En person i Sverige som läser en belgisk tidning via internet ska ha samma regler att följa och använda när det behövs.

De företag som inte bryr sig om att följa bestämmelsen kan bli straffade och få så kallade viten (som avgifter fram till att ändringen kommer).

galore